Cesta koja je spojila Dalmaciju s Hrvatskom

Published on

 Prva cesta koja je povezala Dalmaciju i Hrvatsku, otpočeta s gradnjom u vrijeme francuske vlasti od Zadra prema Obrovcu, a dovršena 1841. godine djelo je inžinjera Josipa Kajetana Knezica. Kao spomen obilježje izgradnje , podignuta je kapela sv. Frane u mjestu Podprag, na nadmorskoj visini od 834 m u krševitom velebitskom kraju.

 

 

Kapela sv. Frane antologijski je primjer klasicisticke crkvene arhitekture u Dalmaciji. Gradjena je u lokalnom sivkastom kamenu i zasvedena kupolom s oplatom od pocincanog lima.Simetricno postavljenim ulaznim porticima, u obliku grckog hrama s antama, simbolizira tocku prijelaza iz jadranske u kontinentalnu Hrvatsku, a posveta sv.Franji castila je cara Franju I.